Category - רפואה בריאות

סרטן, עישון גורם לקיצור תוחלת החיים ב-10 שנים

העישון גורם לקיצור תוחלת החיים ב-10 שנים

האגודה למלחמה בסרטן, מברכת את יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת חבר הכנסת איתן כבל, את חבר הכנסת יהודה גליק, וחבר הכנסת איל בן ראובן, שהגישו את ההצעה...

0

Your Cart